18

اجاره کشتی

بهترین خدمات اجاره کشتی در کشور

ارائه کشتی های فله ، تانکر،RORO و جنرال کارگو بنا به تقاضا و نیاز مشتریان بصورت اجاره زمانی و سفری از خدمات شرکت هفت دریا می باشد.

درخواست مشاوره